RJEŠENJA DALJINSKOG NADZORA I UPRAVLJANJA PREMA VAŠIM ZAHTJEVIMA
DEMO APLIKACIJA LINK - WEB SCADA: 217.199.132.246